Vaziyet Planı Nedir ?

Vaziyet planı, yeni başlanan bir inşaat için en temel oluşturulması gereken haritalardır.

Vaziyet planlaması; projesi tamamlanmış, inşaata başlanacak olan bir bina, yapı veya yapıların, inşaat alanı üzerindeki konumunun net şekilde anlatılabilmesi amacıyla belirli bir perspektifle ortaya çıkarılan haritalardır. 

Vaziyet Planında Bulunması Gereken Ögeler Nelerdir?

Vaziyet planı çizilirken, en önemli şey inşaat alanı ve yapının genel bilgilerdir.  Ancak genel olarak, cadde ve sokak tanımları ile birlikte çatı, bina girişi, araç ve yaya yolları ve yön vaziyet planında gösterilir. Tüm bunlara ek olarak arsanın fiziksel özellikleri de haritada yer almalıdır.

Vaziyet Planı Ne İşe Yarar ?

Vaziyet planı temelde ortaya konulacak olan yapının izinlerini almak için sunulan evraklardan biridir. Belediyeden gerekli izinlerin alınabilmesi için vaziyet planının belirtilen kurallar çerçevesinde projenin tüm bilgilerini detaylı şekilde barındırması gerekmektedir. Bu nedenle de bir projeye başlanmadan önceki en önemli şey vaziyet planının hazırlanmasıdır. Ayrıca bu planlar inşaat sırasında neyin nerede olacağına dair herhangi bir kafa karışıklığının ortaya çıkmaması açısından önemlidir.

ARA
WhatsApp